บริการซ่อม, จำหน่าย, สอบเทียบ และบำรุงรักษาเครื่องทดสอบ

เกี่ยวกับเรา

บริการซ่อม, จำหน่าย, สอบเทียบ และบำรุงรักษาเครื่องทดสอบ

เวปไซต์นี้ถูกจัดตั้งขึ้น โดย บริษัท แคลเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและบริการเครื่องมือวัดและทดสอบ เพื่อแสดงผลงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องของฝ่ายบริการของบริษัทที่ประกอบด้วยทีมช่างผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านมากกว่า 10 ปี เวปไซต์นี้ได้รวบรวมผลงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องบางส่วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากทางบริษัท อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในงานบริการของทางบริษัทอีกด้วย

เครื่องวัดและทดสอบที่บริษัทได้รวบรวมในเวปไซต์นี้เป็นเครื่องที่บริษัทซ่อมและบำรุงรักษาโดยไม่จำกัดรุ่นและยี่ห้อ ลูกค้าที่เครื่องทดสอบเสีย ต้องการซ่อม แต่ไม่มีผู้ดูแล หรือนำเข้ามาเองจากต่างประเทศ หรือซื้อจากตัวแทนภายในประเทศแต่ได้รับการเสนอราคาซ่อมที่สูงเกินจริง สามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อให้ส่งวิศวกรไปตรวจสอบอาการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

บริษัทสามารถให้บริการเครื่องทดสอบทุกประเภท ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ดังนี้ เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์, เครื่องทดสอบแรงดึง, เครื่องทดสอบแรงกด, เครื่องวัดความแข็งแบบร็อคเวลล์, เครื่องวัดความแข็งแบบวิคเกอร์, เครื่องวัดความแข็งแบบบริเนลล์, เครื่องวัดความแข็งแบบเอนกประสงค์, ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, เครื่องทดสอบการทนต่อสนิม, ตู้จำลองสภาวะการกัดกร่อน, ตู้อบ, ตู้จำลองสภาวะต่างๆ, เครื่องทดสอบแรงกระแทก, เครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหล, เครื่องทดสอบการทนต่ออุณหภูมิของพลาสติก (HDT/VICAT), เครื่องทดสอบการเปราะ, เครื่องวัดค่า Modul r, รีโอมิเตอร์แบบ ODR และ Moving Die, เครื่องวิเคราะห์สภาวะขณะหลอมเหลวของยาง (Mooney), เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลในอาหาร, เครื่องวัดความแข็งของยางและพลาสติก, เครื่องทดสอบการตกกระทบ, เครื่องจำลองสภาวะการสั่นสะเทือน และเครื่องทดสอบอื่นๆ

นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการสอบเทียบอุปกรณ์วัดแรงตามมาตรฐาน ASTM E4, บริการสอบเทียบเครื่องทดสอบการทนต่อสนิม Salt Spray Tester และสอบเทียบเครื่องทดสอบอัตราการหลอมใหล (Melt Flow) ตามมาตรฐาน ASTM D1238  ถึงสถานที่สำหรับเครื่องทุกแบบทุกยี่ห้อ

เวลาให้บริการ

จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 9.00 - 18.00 น